Még egy egyetemet szorongatnak az EU-ban ?!

1525353636_000_op4cq.jpg

Macron szerint meg kellene szüntetni a mai működési formájában a híres párizsi elitegyetemet, az École Normale Superieure-t. Fő indoka, hogy az ENS beltenyészet társaság, a gazdag elit intézménye, ahová olyanok járnak, akik nem törődnek az egyszerű néppel, nem is érdekli őket mi van velük, hogy élnek, hogyan gondolkodnak. Az ENS-en végzettek szinte automatikusan bekerülnek a legjobb állami közigazgatási intézményekbe, ahol informális kapcsolataik révén s nem feltétlenül a tudásuk miatt hamar vezető pozíciókat foglalnak el. Macron szerint külön világ az ott végzetteké, amit nem szerencsés, pontosabban erkölcstelen ilyen izolált formában fenntartani.

Az ENS hasonló oktatási és high society intézmény, mint a brit Cambridge, vagy Oxford, az amerikai Yale, vagy a Harward, ahová csak a gazdagok gyerekei tudnak bekerülni a magas tandíj miatt. Egymás között biztosan jól elvannak, de rendesen el is különülnek a köznéptől, akiknek problémáit jellemzően nem is értik, nem is akarják megérteni, noha mint politikai, gazdasági vezetőktől ez minimum elvárható lenne. 
Érdekes fejtegetés, de Macron helyében máshogy közelítenék a megoldáshoz. Szerintem semmi baj, hogy vannak ilyen magas színvonalú egyetemek, főiskolák. Inkább arra kellene törekedni, hogy az adott nemzet fiainak minél nagyobb hányada előtt nyíljon meg a lehetőség a magas színvonalú oktatásra. Tehát alapítson Macron állami ösztöndíjat a szegény, de kiugróan tehetséges gyerekek számára, hogy bejuthassanak magas tandíjú, egyben magas oktatási szinten álló tanintézményekbe. Minél több a megfelelően képzett és művelt fiatal, annál nagyobb a valószínűsége, hogy javulnak az adott országban a belpolitikai és gazdasági feltételek, erősödik a demokrácia és a fair versenykörnyezet. Amúgy megjegyzem: a világban ismert, nagy politikai hatalomra szert tevő diktátorok és populisták jellemzően nem elitegyetemeken végeztek, hanem futottak még oktatási intézményekben. A tehetség ugyan mindenütt utat tör magának, de parttalan és korlátlan hatalom stabil demokráciákban már régóta nem tud létrejönni. Ez megnyugtató lehet egyes nemzetek számára, de ne feledjék: nem egyedül élnek a Földön. Messze több az olyan ország, ahol törékeny a társadalmi stabilitás, mert se fék, se egyensúly, se arra való törekvés. Az ilyen tűzfészkek időnként nagyot tudnak lobbanni, akkorát, hogy akár stabil, jól működő társadalmakat is magukkal tudnak sodorni. Sokan szítják a szelet mostanában, észre kéne venni.

Anti-elitist student protest forces elite French university to close

Foto: AFP